top of page

Ārējie tīkli

  • Lietus kanalizācijas tīklu montāža

  • Fekālās kanalizācijas tiklu montāža

  • Kanalizācijas spiedvadu montāža

  • Kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana

  • Attīrīšanas iekārtu  uzstādīšana

  • Ūdensvada montāža

  • Ūdens atdzelžošanas sistēmas

  • Drenāžas sistēmas montāža

  • Filtru lauku izbūve

bottom of page