top of page

Par mums

ecostars.lv saules kolektori.jpg

       2012.gadā tika dibināts jauns uzņēmums SIA " Ecostars" ar mērķi veikt inženierkomunikācijas, rekonstrukcijas un energoefektivitātes darbus Latvijā. Sniedzot pakalpojumus, tiek ievērota vides aizsardzība, izmantoti pēc iespējas tīrāki materiāli. Uzņēmuma pamata vērtība ir ilgtermiņa sadarbība ar partneriem.  

       Uzņēmums ir nodibinājis labas partnerattiecības ar starptautiska mēroga klientiem un realizējis daudzus projektus Latvijā.

       Uzņēmums   SIA ''Ecostars"" par savām vērtībām uzskata

  • Drošu, pārbaudītu, kvalitatīvu un videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu, kas nodrošina stabilu attīstību.

  • Vēlmi saglabāt un paaugstināt nozīmīgu vietu starp būvinženieru pakalpojumu un jauno risinājumu sniedzējiem Latvijā.

  • Rūpes par vidi, darba drošību kā arī vadības sistēmas attīstību:

  • Regulāri  uzlabojam pakalpojumu kvalitāti, lai veicinātu klientu apmierinātību un ilgtermiņa sadarbību.

  • Identificējam tos vides aspektus, kurus uzņēmums rada ar savu darbību, kā ari veicam pasākumus iespējamas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi novēršanai vai mazināšanai.

  • Stingri kontrolēta iepirkto materiālu kvalitāte.

  • Uzskatam par pienākumu regulāri izvērtēt kvalitātes un vides vadības sistēmas prasību izpildi kā arī esošo klientu apmierinātību, lai noteiktu uzlabojamās jomas un paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti.  

bottom of page